1

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HƯỞNG ỨNG KẾ HOẠCH TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 03/6/2021 về việc hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường, kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Ban Quản lý Khu kinh tế hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch đến các doanh nghiệp trong KCN, KKT như sau:
1. Tuyên truyền cho người lao động nâng cao ý thức sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững; tham gia hỗ trợ xây dựng công trình nước sạch nông thôn.
2. Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn nước cấp; khuyến khích các doanh nghiệp có phương án tái sử dụng nước thải từ hệ thống xử lý nước thải.
3. Kiểm tra, thau rửa định kỳ công trình cấp nước trong doanh nghiệp nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nước sạch.
4. Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại theo đúng quy định.
5. Xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đạt yêu cầu xả thải theo cam kết tại báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận.
6. Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về chủ đề Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường, kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5) đến hết ngày 30/6/2021 tại các nơi dễ quan sát trong doanh nghiệp và trên các tuyến đường chính trong KCN, KKT (Đính kèm một số nội dung thông điệp).
Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị các doanh nghiệp thực hiện các nội dung hưởng ứng Kế hoạch Tuần lễ Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường, kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5) theo hướng dẫn.
 

 

 
MỘT SỐ THÔNG ĐIỆP HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG;
NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI (05/6), 
NGÀY QUỐC TẾ ĐA DẠNG SINH HỌC (22/5) NĂM 20211. Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2021.
2. Sử dụng nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường vì một Việt Nam khỏe mạnh.
3. Sử dụng nguồn nguyên liệu xanh là góp phần bảo vệ môi trường.
4. Nước sạch và vệ sinh mang lại cuộc sống, sức khỏe cho tất cả mọi người.
5. Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch góp phần kiểm soát dịch bệnh.
6. Nước là tài nguyên hữu hạn hãy sử dụng nước một cách tiết kiệm, hiệu quả vì một tương lai bền vững.
7. Mỗi người, mỗi ngày hãy làm một việc tốt để giữ gìn vệ sinh môi trường.

Tố Như - P.QLQH-TNMT

Văn bản mới

Thống kê truy cập

3664727
Trong ngày
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Thang truoc
Tổng truy cập
1177
2193
13829
3638088
45093
67255
3664727

duongdaynongcorona ab

thiết kế logo

đăng ký bảo hộ thương hiệu

in nhanh băng rôn