1
Vietnamese English

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức năm 2014 

Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-SNV ngày 09/01/2014 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm khai thác hạ tầng Khu công nghiệp thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế. Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014 như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG: 04 người

II. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Thi tuyển

III. KẾ HOẠCH PHƯƠNG ÁN TUYỂN DỤNG

1. Đối tượng điều kiện đăng ký dự tuyển

1.1. Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b. Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c.Có đơn đăng ký dự tuyển;

d.Có lý lịch rõ ràng;

đ. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề;

e. Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g. Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Hình thức tuyển dụng:

Việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp Trung tâm khai thác hạ tầng Khu công nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế được thực hiện bằng hình thức thi tuyển.

3. Nguyên tắc tuyển dụng

Việc tuyển dụng căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm hiện còn của Trung tâm khai thác hạ tầng Khu công nghiệp thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế. Đạt trình độ theo quy định tại Quyết định số 64/2007/QĐ-UBND ngày 10/12/2007 về việc ban hành Quy định trình độ công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Bình Phước.

4. Số Lượng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của từng vi trí việc làm cần tuyển: 04 biên chế.

4.1/ 01 biên chế Văn thư, kiêm Thủ quỹ: trình độ dự tuyển từ Cao đẳng kinh tế trở lên.

4.2/ 02 biên chế Phòng Quản lý kỹ thuật: trình độ dự tuyển từ Kỹ sư xây dựng trở lên.

4.3/ 01 biên chế Phòng Quản lý kinh tế: trình độ dự tuyển từ Đại học (ngành kinh tế) trở lên.

5. Nội dung thi tuyển viên chức

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển;

6. Cách tính điểm trong kỳ thi tuyển:

6.1. Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

6.2. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

6.3. Trường hợp người dự thi tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

6.4. Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100, tính hệ số 2

6.5. Kết quả thi tuyển là tổng điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 4 Mục này.

Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả thi tuyển là tổng số điểm được tính tại Khoản 3 và Khoản 4 Mục này.

7. Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển:

7.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ điều kiện sau đây:

a. Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 trở lên;

b. Có kết quả thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

7.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn hoặc thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn hoặc thực hành bằng nhau thì người đứn đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

a. Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

b. Thương binh;

c. Người hưởng chính sách nhhư thhương binh;

d. Con liệt sỹ;

đ. Con thương binh;

e. Con của người hưởng chính sách như thương binh;

g. Người dân tộc ít người;

h. Đội viên thanh niên xung phong;

i. Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

k. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

l. Người dự tuyển là nữ.

7.3. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Mục này thì Trưởng ban – Ban Quản lý Khu kinh tế quyết định người trúng tuyển.

7.4. Không thực hiện bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

8. Lệ phí tuyển dụng:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức. Cụ thể:

- Hồ sơ: 20.000 đồng/bộ.

- Lệ phí tuyển dụng: 260.000 đồng/thí sinh

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THƯ NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian

-   Thời hạn nhận hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thống báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

-   Kết quả sơ tuyển, thời gian phỏng vấn và kết quả tuyển dụng được niêm yết Công khai tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: 680 QL14, phường Tân Phú, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước tại địa chỉ Website: http://eza-binhphuoc.gov.vn

          2. Địa điểm nhận hồ sơ:

Văn phòng - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: 680 QL14, phường Tân Phú, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 06513.886201

Lưu ý:

- Thí sinh dự tuyển khi làm hồ sơ phải đọc kỹ thông báo, ghi đầy đủ, chính xác các thông tin về chuyên ngành, mã chuyên ngành dự tuyển, cơ quan đăng ký dự tuyển.

- Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Website: http://eza-binhphuoc.gov.vnthông báo trên Báo Bình Phước.

 Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức của Ban Quản lý Khu kinh tế năm 2014.

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website của Ban quản lý khu kinh tế như thế nào?

Đẹp - 38.8%
Bình thường - 23.5%
Không đẹp - 30.6%
Nhiều thông tin bổ ích - 7.1%

Total votes: 85

Thống kê truy cập

3026877
Trong ngày
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Thang truoc
Tổng truy cập
1531
697
3563
3017873
10646
65341
3026877

duongdaynongcorona ab

thiết kế logo

đăng ký bảo hộ thương hiệu

in nhanh băng rôn