1

Ban lãnh đạo

 AChien copy

TRƯỞNG BAN

Họ và tên

Nguyễn Minh Chiến

Ngày sinh

: 15/11/1974

Trình độ chuyên môn

: Thạc sỹ

Trình độ chính trị

: Cao Cấp

Ngạch chuyên viên

: Chuyên viên cao cấp

Thông tin liên lạc 

Điện thoại cơ quan

:

Điện thoại di động

: 0913.123.486

Email

:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 aHHoang

PHÓ TRƯỞNG BAN

Họ và tên

Nguyễn Huy Hoàng

Ngày sinh

: 19/01/1967

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân Luật

Trình độ chính trị

: Cao cấp

Ngạch chuyên viên

: Chuyên viên chính

Thông tin liên lạc 

Điện thoại cơ quan

: 0271.3886202

Điện thoại di động

: 0913.723.972

Email

:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

Họ và tên

Nguyễn Trọng Tiến

Ngày sinh

: 29/6/1971

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân

Trình độ chính trị

: Cao cấp

Ngạch chuyên viên

: Chuyên viên chính

Thông tin liên lạc 

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

: 0913992702

Email

:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn bản mới

Thống kê truy cập

3664471
Trong ngày
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Thang truoc
Tổng truy cập
921
2193
13573
3638088
44837
67255
3664471

duongdaynongcorona ab

thiết kế logo

đăng ký bảo hộ thương hiệu

in nhanh băng rôn