1
Vietnamese English

Chức năng nhiệm vụ

1. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước được thành lập theo Quyết định số 2070/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng 12 năm 2009 (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Phước (được thành lập theo Quyết định số 114/2003/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ) với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, tỉnh Bình Phước (thành lập theo Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước).

 2. Ban Quản lý là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Phước; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

 3. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu hình Quốc huy, trụ sở làm việc tại tỉnh Bình Phước; là đầu mối kế hoạch ngân sách của tỉnh Bình Phước; được cân đối riêng vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương. Kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp của Ban Quản lý do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website của Ban quản lý khu kinh tế như thế nào?

Đẹp - 38.8%
Bình thường - 23.5%
Không đẹp - 30.6%
Nhiều thông tin bổ ích - 7.1%

Total votes: 85

Thống kê truy cập

3223010
Trong ngày
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Thang truoc
Tổng truy cập
3095
1195
4290
3208991
29190
46778
3223010

duongdaynongcorona ab

Thông tin tuyển dụng:

- Công ty TNHH Freewell (Việt Nam): số lượng công nhân cần tuyn là 1.000 lao động ph thông (SĐT liên hệ: 036.526.1561 hoặc 036.973.5581)

- Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam): Số lượng công nhân cần tuyển là 500 lao động phổ thông (SĐT liên hệ: 0903.645.146)

- Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn: s lượng công nhân cần tuyn là 500 công nhân lao động phổ thông (SĐT liên hệ: 0271 3834 111 - bấm số nội bộ 114 hoặc 039 3819 410)

 

thiết kế logo

đăng ký bảo hộ thương hiệu

in nhanh băng rôn