1

Các phòng chuyên môn

1. Văn Phòng

Chánh Văn phòng

Họ và tên

: Châu Thị Thanh Giang

Điện thoại cơ quan

: 0271.3887523

Điện thoại di động

: 01678.006.679

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Chánh Văn phòng

Họ và tên

: Nguyễn Văn Dũng

Điện thoại cơ quan

: 0271.3887523

Điện thoại di động

: 0983.887.449

Email

: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kế toán

Họ và tên

: Nguyễn Khoa Diệu Hà

Điện thoại cơ quan

: 0271.3887523

Điện thoại di động

: 0984.745.492

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

Họ và tên

: Trần Xuân Lâm

Điện thoại cơ quan

: 0271.3887523

Điện thoại di động

:

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

Họ và tên

: Nguyễn Thị Thúy

Điện thoại cơ quan

: 0271.3887523

Điện thoại di động

:

Email

: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

Họ và tên

: Phạm Ngọc Thành

Điện thoại cơ quan

:

Điện thoại di động

: 0942.296.195

Email

: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cán sự

Họ và tên

: Trần Văn Giàu

Điện thoại cơ quan

: 0271.3887523

Điện thoại di động

:

Email

: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn thư

Họ và tên

: Lê Thị Như Ngọc

Điện thoại cơ quan

: 0271.3887523

Điện thoại di động

:

Email

: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Phòng Quản lý Đầu tư - Doanh nghiệp – Lao động

Trưởng phòng

Họ và tên

: Trần Hữu Hiền

Điện thoại cơ quan

: 0271.2211665

Điện thoại di động

: 0913.109.338

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Trưởng phòng

Họ và tên

: Đinh Thái Tuấn

Điện thoại cơ quan

: 0271.3887524

Điện thoại di động

: 0985.569.579

Email

: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

Họ và tên

: Nguyễn Ngọc Duy

Điện thoại cơ quan

: 0271.2211665

Điện thoại di động

: 0986.862.424

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

Họ và tên

: Nguyễn Thị Kim Thanh

Điện thoại cơ quan

: 0271.3887524

Điện thoại di động

: 0919.010.404

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

Họ và tên

: Lương Thị Thúy

Điện thoại cơ quan

: 0271.3887524

Điện thoại di động

:

Email

: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Phòng Quản lý Quy hoạch - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Trưởng phòng

Họ và tên

: Hoàng Hữu Vũ

Điện thoại cơ quan

: 0271.2211667

Điện thoại di động

: 0918.290.217

Email

: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Trưởng phòng

Họ và tên

: Nguyễn Văn Hiếu

Điện thoại cơ quan

: 0271.2210478

Điện thoại di động

: 0907.509.993

Email

: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

Họ và tên

: Đào Thị Tố Như

Điện thoại cơ quan

: 0271.2210478

Điện thoại di động

:

Email

: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

Họ và tên

: Hồ Giang Trúc Linh

Điện thoại cơ quan

: 0271.2210478

Điện thoại di động

:

Email

: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

Họ và tên

: Nguyễn Chí Hiếu

Điện thoại cơ quan

: 0271.2211667

Điện thoại di động

:

Email

: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

Họ và tên

: Nguyễn Thanh Minh

Điện thoại cơ quan

: 0271.2211667

Điện thoại di động

: 0987.123.455

Email

: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

Họ và tên

: Đoàn Thanh Long

Điện thoại cơ quan

: 0271.2211667

Điện thoại di động

:

Email

: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên Viên

Họ và tên

: Nguyễn Công Hữu

Điện thoại cơ quan

: 0271.2211667

Điện thoại di động

:

Email

: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Văn phòng đại diện cửa khẩu Hoa Lư

Trưởng Văn phòng đại diện

Họ và tên

: Lê Thị Hương

Điện thoại cơ quan

: 0271.3516123

Điện thoại di động

: 0989.695.335

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Văn phòng đại diện

Họ và tên

: Nguyễn Trung Thông

Điện thoại cơ quan

: 0271.3516123

Điện thoại di động

: 0975.002.118

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

Họ và tên

: Trương Ích Lễ

Điện thoại cơ quan

: 0271.3516123

Điện thoại di động

: 0983.470.870

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

Họ và tên

: Mai Bá Bách

Điện thoại cơ quan

: 0271.3516123

Điện thoại di động

: 0948.465.379

Email

: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

Họ và tên

: Giang Tấn Phát

Điện thoại cơ quan

: 0271.3516123

Điện thoại di động

:

Email

: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Văn phòng đại diện Chơn Thành

Phó Văn phòng đại diện

Họ và tên

: Quách Khắc Thiện

Điện thoại cơ quan

:

Điện thoại di động

: 0918.445.559

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

Họ và tên

: Trương Tuấn Anh

Điện thoại cơ quan

:

Điện thoại di động

: 0978.054.828

Email

: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. Trung Tâm Khai Thác Hạ Tầng Khu Công Nghiệp

Giám đốc Trung Tâm

Họ và tên

: Nguyễn Khoa Dũng

Điện thoại cơ quan

: 0271.3867898

Điện thoại di động

:

Email

:

Phó Giám đốc

Họ và tên

: Đỗ Thị Huyền

Điện thoại cơ quan

: 0271.3867899

Điện thoại di động

: 0983.522.456

Email

:

Kế toán

Họ và tên

: Trần Thị Soa

Điện thoại cơ quan

: 0271.3867899

Điện thoại di động

: 0919.068.869

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhân Viên

Họ và tên

: Hoàng Thị Huyền

Điện thoại cơ quan

: 0271.3867899

Điện thoại di động

:

Email

:

Nhân Viên

Họ và tên

: Lê Tường Diễm

Điện thoại cơ quan

: 0271.3867899

Điện thoại di động

:

Email

:

Nhân Viên

Họ và tên

: Nguyễn Hữu Triệu

Điện thoại cơ quan

: 0271.3867899

Điện thoại di động

:

Email

:

Nhân Viên

Họ và tên

: Phan Thanh Hoan

Điện thoại cơ quan

: 0271.3867899

Điện thoại di động

:

Email

:

Nhân Viên

Họ và tên

: Tiền Hồng Đức

Điện thoại cơ quan

: 0271.3867899

Điện thoại di động

:

Email

:

Văn bản mới

Thống kê truy cập

3664492
Trong ngày
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Thang truoc
Tổng truy cập
942
2193
13594
3638088
44858
67255
3664492

duongdaynongcorona ab

thiết kế logo

đăng ký bảo hộ thương hiệu

in nhanh băng rôn