1
24/10/2021

 

 

 

 

Liên kết website

Tin tức - Sự kiện

Giám sát người đi về từ các địa phương có ca dương tính với SARS-Cov-2
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua có diễn biến phức tạp, từ ngày 29/4/2021 đến 18 giờ ngày 02/5/2021 cả nước đã ghi nhận 24 ca lây nhiễm trong cộng đồng ở các tinh, thành phố gồm: Hà Nam 12 ca, Hưng Yên 02 ca, Hà Nội 03 ca, thành phố Hồ Chí Minh 01 ca và Vinh Phúc 6 ca. Sở Y tế yêu cầu tổ chức giám sát nhựng người đi từ các địa phương có ca dương tính với SARS- CoV-2 đến B

Doanh nghiệp cần biết

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HƯỞNG ỨNG KẾ HOẠCH TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 03/6/2021 về việc hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường, kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Ban Quản lý Khu kinh tế hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch đến các doanh nghiệp trong KCN, KKT như sau:1. Tuyên truyền ch

Văn bản điều hành

Bình Phước: Thêm một khu công nghiệp trong khu kinh tế
Ngày 06/4/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 550/QĐ-TTg quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hoa Lư, tỉnh Bình Phước. Theo

Công văn 1117/NHNN-TD ngày 24/02/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

VIỆT NAM

-----------------

Số: 1117/NHNN-TD

V/v Triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid - 19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020

 


 

 

Kính gửi: Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

 

Hiện nay dịch Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (sau đây viết tắt là dịch Covid - 19) diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng của hệ thống các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là các tổ chức tín dụng).

Ngày 14/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2020, trong đó giao “Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới để ổn định sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân do ảnh hưởng của dịch”.

Thực hiện chỉ đạo trên của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị các tổ chức tín dụng xem xét thực hiện các nội dung sau:

- Chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại, ảnh hưởng của khách hàng đang vay vốn do dịch Covid - 19 để thực hiện:

+ Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng đối với các khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19 và có dư nợ gốc và/hoặc lãi đến kỳ hạn trả nợ trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 và đến ngày 31/3/2020, cho đến khi Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư hướng dẫn về vấn đề này;

+ Cho vay mới đối với khách hàng theo quy định để ổn định sản xuất kinh doanh.

- Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ được thực hiện trên cơ sở đề nghị của khách hàng và đánh giá của tổ chức tín dụng về mức độ thiệt hại, ảnh hưởng, khả năng tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng sau khi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ;

+ Tổ chức tín dụng có hướng dẫn triển khai nội dung này thống nhất trong toàn hệ thống, trong đó quy định cụ thể về: tiêu chí xác định khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19; nội dung kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với các khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ để thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống. Tổ chức tín dụng chủ động, tự quyết định và chịu trách nhiệm về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo hướng dẫn tại Công văn này, đảm bảo chặt chẽ, an toàn, đúng đối tượng; phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng cơ chế để phản ánh sai lệch chất lượng tín dụng.

- Báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (thông qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Vụ tín dụng các ngành kinh tế) kết quả thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới theo quy định đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vào ngày 15/03/2020 và ngày 31/03/2020 (theo mẫu biểu đính kèm).

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để các tố chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như đề gửi;

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);

- Thống đốc NHNN (để báo cáo);

- PTĐ Đào Minh Tú;

- NHNN chi nhánh các tỉnh/thành phố (để p/h thực hiện);

 - Lưu: VP, Vụ TDCNKT (3).

KT. THỐNG ĐỐC

PHÓ THỐNG ĐỐC

 (Đã ký)

 

 

 

Đào Minh Tú

 

Văn bản mới

Thống kê truy cập

3664486
Trong ngày
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Thang truoc
Tổng truy cập
936
2193
13588
3638088
44852
67255
3664486

duongdaynongcorona ab

thiết kế logo

đăng ký bảo hộ thương hiệu

in nhanh băng rôn