Thông báo Kết quả thi tuyển viên chức Trung tâm Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp năm 2014

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Khai thác hạ tầng KCN

trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế năm 2014.

 

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-SNV ngày 09/01/2014 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm khai thác hạ tầng Khu công nghiệp thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế;

Căn cứ kết quả xét tuyển viên chức đã được Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp năm 2014 thông qua;

Nay Ban Quản lý Khu kinh tế thông qua kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp năm 2014 đến các cơ quan có liên quan và các thí sinh tham gia dự tuyển./.

Tap tin dinh kem:
Ten fileMo taKý hiệuLoạiNgày Phát hànhDung luongTai ve
Download this file (TBKetquaxettuyenvienchuc.pdf)Tải Kết quả xét tuyển viên chức    1159 Kb1934