1
Vietnamese English

Ban lãnh đạo

  TRƯỞNG BAN
Họ và tên
Nguyễn Văn Dũng
Ngày sinh : 24/04/1959
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
Trình độ chính trị : Cao Cấp
Trình độ ngoại ngữ : A Anh văn
Ngạch chuyên viên : Chuyên viên chính
Thông tin liên lạc  
     Điện thoại cơ quan : 0651.3886179
     Điện thoại di động : 0913.937084
     Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
  PHÓ TRƯỞNG BAN
Họ và tên
Văn Văn Hạnh
Ngày sinh : 11/01/1957
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ
Trình độ chính trị : Cao cấp
Trình độ ngoại ngữ : C Anh văn
Ngạch chuyên viên : Chuyên viên chính
Thông tin liên lạc  
     Điện thoại cơ quan : 0651.3886202
     Điện thoại di động : 0913.937075
     Email :
     
  PHÓ TRƯỞNG BAN
Họ và tên
Đào Văn Hoàng
Ngày sinh : 09/10/1960
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
Trình độ chính trị : Cao cấp
Trình độ ngoại ngữ : B Anh văn
Ngạch chuyên viên : Chuyên viên chính
Thông tin liên lạc  
     Điện thoại cơ quan : 0651.3887522
     Điện thoại di động : 0918.445599
     Email :
 

Văn bản mới

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website của Ban quản lý khu kinh tế như thế nào?

Đẹp - 38.8%
Bình thường - 23.5%
Không đẹp - 30.6%
Nhiều thông tin bổ ích - 7.1%

Total votes: 85

Thống kê truy cập

1385509
Trong ngày
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Thang truoc
Tổng truy cập
25
1095
2288
1374922
20761
30181
1385509

chaomung60namchienthangdienbienphu

thiết kế logo

đăng ký bảo hộ thương hiệu

in nhanh băng rôn